Index of /tumbleweed/appliances/


../
boxes/                       23-Nov-2020 18:07          -
iso/                        23-Nov-2020 18:07          -
Tumbleweed.x86_64-1.0-libvirt-Snapshot20201121...> 21-Nov-2020 17:11      295378504
Tumbleweed.x86_64-1.0-libvirt-Snapshot20201121...> 21-Nov-2020 19:33         133
Tumbleweed.x86_64-1.0-libvirt-Snapshot20201121...> 21-Nov-2020 19:33         481
Tumbleweed.x86_64-1.0-virtualbox-Snapshot202011..> 21-Nov-2020 17:12      304199036
Tumbleweed.x86_64-1.0-virtualbox-Snapshot202011..> 21-Nov-2020 19:33         139
Tumbleweed.x86_64-1.0-virtualbox-Snapshot202011..> 21-Nov-2020 19:33         481
Tumbleweed.x86_64-libvirt.box           21-Nov-2020 17:11      295378504
Tumbleweed.x86_64-libvirt.box.sha256        21-Nov-2020 19:33         133
Tumbleweed.x86_64-libvirt.box.sha256.asc      21-Nov-2020 19:33         481
Tumbleweed.x86_64-virtualbox.box          21-Nov-2020 17:12      304199036
Tumbleweed.x86_64-virtualbox.box.sha256      21-Nov-2020 19:33         139
Tumbleweed.x86_64-virtualbox.box.sha256.asc    21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-MS..> 21-Nov-2020 17:11      288577384
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-MS..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-MS..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Op..> 21-Nov-2020 17:10      380960768
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Op..> 21-Nov-2020 19:33         150
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Op..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Se..> 21-Nov-2020 17:13      480628136
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Se..> 21-Nov-2020 19:33         147
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Se..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-VM..> 21-Nov-2020 17:10      280145068
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-VM..> 21-Nov-2020 19:33         143
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-VM..> 21-Nov-2020 19:33         477
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-VM..> 21-Nov-2020 17:10         510
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Va..> 21-Nov-2020 17:12      365774536
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Va..> 21-Nov-2020 19:33         156
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-Va..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-kv..> 21-Nov-2020 17:12      369688576
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-kv..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-ContainerHost-kv..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-MS..> 21-Nov-2020 17:14      456793484
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-MS..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-MS..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-Op..> 21-Nov-2020 17:11      653918208
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-Op..> 21-Nov-2020 19:33         150
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-Op..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-VM..> 21-Nov-2020 17:16      457746632
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-VM..> 21-Nov-2020 19:33         143
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-VM..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-VM..> 21-Nov-2020 17:16         510
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-Va..> 21-Nov-2020 17:21      654796578
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-Va..> 21-Nov-2020 19:33         156
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-Va..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-kv..> 21-Nov-2020 17:14      665845760
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-kv..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Kubic-kubeadm-kv..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-MS-HyperV-Snapsh..> 21-Nov-2020 17:10      217406184
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-MS-HyperV-Snapsh..> 21-Nov-2020 19:33         132
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-MS-HyperV-Snapsh..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-OpenStack-Cloud-..> 21-Nov-2020 17:14      280952832
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-OpenStack-Cloud-..> 21-Nov-2020 19:33         136
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-OpenStack-Cloud-..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VMware-Snapshot2..> 21-Nov-2020 17:12      208967484
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VMware-Snapshot2..> 21-Nov-2020 19:33         129
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VMware-Snapshot2..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VMware-Snapshot2..> 21-Nov-2020 17:12         510
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Vagrant-Snapshot..> 21-Nov-2020 17:11      267143311
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Vagrant-Snapshot..> 21-Nov-2020 19:33         142
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-Vagrant-Snapshot..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VirtualBox-Snaps..> 21-Nov-2020 17:11      209226852
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VirtualBox-Snaps..> 21-Nov-2020 19:33         132
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-VirtualBox-Snaps..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-kvm-and-xen-Snap..> 21-Nov-2020 17:12      270008320
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-kvm-and-xen-Snap..> 21-Nov-2020 19:33         132
openSUSE-MicroOS.x86_64-16.0.0-kvm-and-xen-Snap..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-MS-HyperV..> 21-Nov-2020 17:11      288577384
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-MS-HyperV..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-MS-HyperV..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-OpenStack..> 21-Nov-2020 17:10      380960768
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-OpenStack..> 21-Nov-2020 19:33         150
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-OpenStack..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-SelfInsta..> 21-Nov-2020 17:13      480628136
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-SelfInsta..> 21-Nov-2020 19:33         147
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-SelfInsta..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-VMware.vm..> 21-Nov-2020 17:10      280145068
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-VMware.vm..> 21-Nov-2020 19:33         143
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-VMware.vm..> 21-Nov-2020 19:33         477
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-VMware.vmx  21-Nov-2020 17:10         510
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-Vagrant.box 21-Nov-2020 17:12      365774536
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-Vagrant.b..> 21-Nov-2020 19:33         156
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-Vagrant.b..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-kvm-and-x..> 21-Nov-2020 17:12      369688576
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-kvm-and-x..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-ContainerHost-kvm-and-x..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-MS-HyperV..> 21-Nov-2020 17:14      456793484
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-MS-HyperV..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-MS-HyperV..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-OpenStack..> 21-Nov-2020 17:11      653918208
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-OpenStack..> 21-Nov-2020 19:33         150
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-OpenStack..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-VMware.vm..> 21-Nov-2020 17:16      457746632
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-VMware.vm..> 21-Nov-2020 19:33         143
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-VMware.vm..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-VMware.vmx  21-Nov-2020 17:16         510
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-Vagrant.box 21-Nov-2020 17:21      654796578
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-Vagrant.b..> 21-Nov-2020 19:33         156
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-Vagrant.b..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-kvm-and-x..> 21-Nov-2020 17:14      665845760
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-kvm-and-x..> 21-Nov-2020 19:33         146
openSUSE-MicroOS.x86_64-Kubic-kubeadm-kvm-and-x..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-MS-HyperV.vhdx.xz     21-Nov-2020 17:10      217406184
openSUSE-MicroOS.x86_64-MS-HyperV.vhdx.xz.sha256  21-Nov-2020 19:33         132
openSUSE-MicroOS.x86_64-MS-HyperV.vhdx.xz.sha25..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-OpenStack-Cloud.qcow2   21-Nov-2020 17:14      280952832
openSUSE-MicroOS.x86_64-OpenStack-Cloud.qcow2.s..> 21-Nov-2020 19:33         136
openSUSE-MicroOS.x86_64-OpenStack-Cloud.qcow2.s..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-VMware.vmdk.xz       21-Nov-2020 17:12      208967484
openSUSE-MicroOS.x86_64-VMware.vmdk.xz.sha256   21-Nov-2020 19:33         129
openSUSE-MicroOS.x86_64-VMware.vmdk.xz.sha256.asc 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-VMware.vmx         21-Nov-2020 17:12         510
openSUSE-MicroOS.x86_64-Vagrant.box        21-Nov-2020 17:11      267143311
openSUSE-MicroOS.x86_64-Vagrant.box.sha256     21-Nov-2020 19:33         142
openSUSE-MicroOS.x86_64-Vagrant.box.sha256.asc   21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-VirtualBox.vdi.xz     21-Nov-2020 17:11      209226852
openSUSE-MicroOS.x86_64-VirtualBox.vdi.xz.sha256  21-Nov-2020 19:33         132
openSUSE-MicroOS.x86_64-VirtualBox.vdi.xz.sha25..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-MicroOS.x86_64-kvm-and-xen.qcow2     21-Nov-2020 17:12      270008320
openSUSE-MicroOS.x86_64-kvm-and-xen.qcow2.sha256  21-Nov-2020 19:33         132
openSUSE-MicroOS.x86_64-kvm-and-xen.qcow2.sha25..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-MS-Hyper..> 21-Nov-2020 17:08      121926136
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-MS-Hyper..> 21-Nov-2020 19:33         140
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-MS-Hyper..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-OpenStac..> 21-Nov-2020 17:09      191704064
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-OpenStac..> 21-Nov-2020 19:33         144
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-OpenStac..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-VMware-S..> 21-Nov-2020 17:09      122790788
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-VMware-S..> 21-Nov-2020 19:33         137
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-VMware-S..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-VMware-S..> 21-Nov-2020 17:09         526
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-kvm-and-..> 21-Nov-2020 17:09      188547072
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-kvm-and-..> 21-Nov-2020 19:33         140
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-15.1.0-kvm-and-..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-MS-HyperV.vhdx.xz 21-Nov-2020 17:08      121926136
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-MS-HyperV.vhdx...> 21-Nov-2020 19:33         140
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-MS-HyperV.vhdx...> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-OpenStack-Cloud..> 21-Nov-2020 17:09      191704064
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-OpenStack-Cloud..> 21-Nov-2020 19:33         144
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-OpenStack-Cloud..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-VMware.vmdk.xz   21-Nov-2020 17:09      122790788
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-VMware.vmdk.xz...> 21-Nov-2020 19:33         137
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-VMware.vmdk.xz...> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-VMware.vmx     21-Nov-2020 17:09         526
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-kvm-and-xen.qcow2 21-Nov-2020 17:09      188547072
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-kvm-and-xen.qco..> 21-Nov-2020 19:33         140
openSUSE-Tumbleweed-JeOS.x86_64-kvm-and-xen.qco..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-1.0.0-pxeboot-S..> 21-Nov-2020 17:16      464281600
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-1.0.0-pxeboot-S..> 21-Nov-2020 19:33         141
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-1.0.0-pxeboot-S..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-1.0.0-pxeboot-S..> 21-Nov-2020 17:16      364573104
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-1.0.0-pxeboot-S..> 21-Nov-2020 19:33         136
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-1.0.0-pxeboot-S..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-pxeboot.install..> 21-Nov-2020 17:16      464281600
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-pxeboot.install..> 21-Nov-2020 19:33         141
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-pxeboot.install..> 21-Nov-2020 19:33         481
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-pxeboot.raw.xz   21-Nov-2020 17:16      364573104
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-pxeboot.raw.xz...> 21-Nov-2020 19:33         136
openSUSE-Tumbleweed-Yomi.x86_64-pxeboot.raw.xz...> 21-Nov-2020 19:33         481
opensuse-tumbleweed-image.ix86-1.0.0-lxc-Snapsh..> 21-Nov-2020 17:07      37959292
opensuse-tumbleweed-image.ix86-1.0.0-lxc-Snapsh..> 21-Nov-2020 19:33         131
opensuse-tumbleweed-image.ix86-1.0.0-lxc-Snapsh..> 21-Nov-2020 19:33         481
opensuse-tumbleweed-image.ix86-1.0.0-networkd-S..> 21-Nov-2020 17:07      37858764
opensuse-tumbleweed-image.ix86-1.0.0-networkd-S..> 21-Nov-2020 19:33         136
opensuse-tumbleweed-image.ix86-1.0.0-networkd-S..> 21-Nov-2020 19:33         481
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-1.0.0-lxc-Snap..> 21-Nov-2020 17:09      37104520
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-1.0.0-lxc-Snap..> 21-Nov-2020 19:33         133
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-1.0.0-lxc-Snap..> 21-Nov-2020 19:33         481
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-1.0.0-networkd..> 21-Nov-2020 17:09      37229476
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-1.0.0-networkd..> 21-Nov-2020 19:33         138
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-1.0.0-networkd..> 21-Nov-2020 19:33         481
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-lxc.tar.xz    21-Nov-2020 17:09      37104520
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-lxc.tar.xz.sha256 21-Nov-2020 19:33         133
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-lxc.tar.xz.sha..> 21-Nov-2020 19:33         481
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-networkd.tar.xz  21-Nov-2020 17:09      37229476
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-networkd.tar.x..> 21-Nov-2020 19:33         138
opensuse-tumbleweed-image.x86_64-networkd.tar.x..> 21-Nov-2020 19:33         481